gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Aardrijkskunde geven EBOOK

Aardrijkskunde geven

Auteur:
Andre de Hamer

  • Nederlands
  • 284 pagina’s

  • Gorcum b.v.

  • maart 2014

  • Adobe PDF (zonder Adobe DRM)
  • Samenvatting
    OAardrijkskunde gevenO is een van de leukste aspecten van het beroep basisschoolleraar. Je kunt bij het vak aardrijkskunde de nieuwsgierigheid van leerlingen letterlijk onbegrensd aanmoedigen. En samen met hen naar de antwoorden op vragen zoeken. Immers: alles wat je op het aardoppervlak ziet, kun je verklaren. Het ene verschijnsel weliswaar wat gemakkelijker dan het andere, maar er is geen aardrijkskundeonderwerp dat niet op basisschoolniveau onderzocht of uitgelegd kan worden.Vanuit deze overtuiging hebben de vier auteurs dit boek geschreven. Het team bestaat uit vier geografen die ondersteund worden door een ICT-specialist met een grote interesse voor aardrijkskunde. Alle auteurs zijn werkzaam als pabodocent. Ook tijdens hun eigen lessen op de pabo hanteren zij het motto: Aardrijkskunde is leuk, aardrijkskunde moet je doen.OAardrijkskunde GevenO is een boek met een heldere structuur. Elk hoofdstuk heeft een didactisch deel en een kennisdeel. In het didactische deel wordt de lezer meegenomen naar de klas: hoe g&x17D;&x17D;f je nu eigenlijk aardrijkskunde? Het kennisdeel is opgebouwd volgens de onderwerpen uit de kerndoelen. De student die de kennisgedeelten uit dit boek beheerst, kan in ieder geval de instaptoetsen maken. In de afsluiting van ieder hoofdstuk staan toetsvragen en lessuggesties. Verder wordt de lezer uitgedaagd om wat meer de diepte in te gaan: zelf onderzoek te doen of kennis te maken met de enorme hoeveelheid informatie op internet, die voor de lezer toegankelijk is gemaakt. Daarom is er een interactieve component bij deze methode, met links en digitale toepassingen: www.aardrijkskundegeven.vangorcum.nl.Hier vind je onder andere praktijkvoorbeelden voor de basisschool, alsmede extra lessuggesties en opdrachten, en verrijkings- en beeldmateriaal betreffende het geven van aardrijkskunde.Met OAardrijkskunde GevenO en de bijbehorende digitale component zorg je voor een goede uitrusting om het vak aardrijkskunde op een boeiende en verantwoorde manier te geven!