gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Algemene Bouwkunde voor makelaars / B

Auteur:
A.H.L.G. Bone

  • Nederlands
  • 508 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • februari 2007

  • Samenvatting
    Een belangrijke reden voor het succes is de eenvoudige opzet en de overzichtelijke opbouw van de boeken. Algemene Bouwkunde voor makelaars deel A en B zijn onmisbare studieboeken voor het examen SVMNIVO. De overzichtelijke behandeling van materialen, vanaf de grondstof tot en met de uiteindelijke toepassing in de constructie, geeft de student een helder beeld van het gehele bouwproces. Maar ook op een makelaarskantoor mogen ze zeker niet ontbreken als bron en vraagbaak op bouwtechnisch gebied. In de tweede druk zijn de laatste wijzigingen in de wet-, en regelgeving en het nu geldende bouwbesluit verwerkt. Ook is de editie aangepast aan de nieuwste technische inzichten. Kortom: de informatiebron bij de opleiding tot makelaar onroerende goederen en voor eenieder die een opleiding volgt in het vastgoed.