gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht

Auteur:
W. Plessen

  • Nederlands
  • 325 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • juni 2011

  • Samenvatting
    Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht behandelt de juridische aspecten van het zoeken, vinden en hebben van werk. Werk en werkloosheid zijn onderwerpen die aan grote veranderingen onderhevig zijn. Dit heeft geleid tot een uitgebreid en ingewikkeld proces van rechtsregels. Deze 10e herziene druk van Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht bespreekt alle actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. In deze nieuwe druk zijn ook de beleidsvoornemens op dit terrein van het nieuwe kabinet verwerkt.Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht behandelt eerst het begrip arbeidsarbeidsovereenkomst waarna een grote diversiteit aan regels rond arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden aan de orde komt. Zeer uitgebreide aandacht wordt besteed aan het ingewikkelde Nederlandse ontslagrecht. Tevens komen aan de orde het collectieve arbeidsrecht alsmede het stakings- en medezeggenschapsrecht. Ook de keerzijde van werken komt aan de orde: alle uitkeringen in ons sociaal stelsel worden behandeld: de WW, de regelingen bij arbeidsongeschiktheid, ons zorgstelsel, de AOW, Kinderbijslag etc. Tot slot wordt kort aandacht besteed aan alle internationale organisaties op het gebied van de arbeid.