gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Begrijpend Lezen

Auteur:
Rolf Robbe

  • Nederlands
  • 155 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • februari 2002

  • Samenvatting
    In onze informatiemaatschappij krijgen we dagelijks een stortvloed aan teksten over ons heen via boeken, kranten, tijdschriften, tv, internet, etc. Snel selecteren en beoordelen zijn leesvaardigheden waar we elk uur gebruik van maken.Het onderwijs in begrijpend lezen leert kinderen die vaardigheden efficient uit te voeren. Begrijpend lezen geeft een uitgewerkte didactiek van dat onderwijs op de basisschool. Het boek bevat de noodzakelijke achtergrondinformatie, lesmodellen en -activiteiten, toetsing en zorgverbreding.Dit uiterst praktische boek maakt met een minimum aan theorie de complexe didactiek van begrijpend lezen inzichtelijk en toepasbaar voor studenten van de pabo. Elk hoofdstuk heeft praktische verwerkingsopdrachten, handige aanwijzingen voor het voorbereiden en uitvoeren van lessen. De opzet van dit boek is gelijk aan die van de andere delen in de serie Taal & Didactiek.