gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Bestuurlijke informatieverzorging / 2A Toepassingen

  • Nederlands
  • 361 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • april 2005

  • Samenvatting
    Bestuurlijke informatieverzorging deel 2 a – Fasen van de waardekringloop – is een standaardwerk voor: controllers, bedrijfseconomen, bedrijfskundigen, bestuurskundigen, organisatieadviseurs, informatiemanagers, automatiseringsdeskundigen, systeemontwikkelaars en een ieder die daarvoor wordt opgeleid.