gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

De Goddelijke Komedie

De Goddelijke Komedie

Auteur:
Dante Alighieri

  • Nederlands
  • 1315 pagina’s

  • Athenaeum-Polak & Van Gennep

  • november 2007

  • Samenvatting
    Deel III bevat een register op de voorgaande delen In dit deel voert Beatrice Dante door de acht hemelsferen ten slotte naar het bovenzinnelijk domein, het primum Mobile. Evenals de vorige delen een tweetalige uitgave: linkerpagina Italiaans, rechterpagina vertaling.