gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

De taal der kruiden

De taal der kruiden

Auteur:
M. Uyldert

  • Nederlands
  • 260 pagina’s

  • Samenvatting
    De mens verschanst zich in steden en bedekt de goede aarde met ondoordringbaar asfalt. De natuur, voorzover zij geen winst kon opleveren, liet hij aan haar lot over. Gelukkig dat de kruiden geen rancune hebben getoond en hardnekkig hun leven hebben voortgezet ook in het stof van de bermen, langs de grote weg.Het is een bijzondere tijd. Het denken verruimt en wendt zich. Wie oren heeft voor de zachte taal, waarin de natuur ons haar geheimen toefluistert, die leert de krachten kennen boven de stoffen en ziet dan dat alles met elkaar samenhangt.Luister nu. Maar lees niet alleen dit boek – ga naar buiten! Mellie Uyldert wil de kruiden aan u voorstellen. U moet ze zelf leren kennen.