gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

De Ware Geschiedenis Van De Bilderberg-Conferentie

De Ware Geschiedenis Van De Bilderberg-Conferentie

Auteur:
Daniel Estulin

  • Nederlands
  • 285 pagina’s

  • Kosmos-Z&K

  • februari 2007

  • Samenvatting
    Al meer dan vijftig jaar komt een selecte groep politici, diplomaten, bankiers en topzakenlieden een keer per jaar in het geheim bijeen om wereldzaken te bespreken. Dit ogenschijnlijk onschuldige genootschap neemt tijdens deze informele bijeenkomsten beslissingen met verstrekkende gevolgen. De ware geschiedenis van de Bilderberg-conferentie vertelt niet alleen over de ontstaansgeschiedenis van deze groep onder leiding van prins Bernhard, maar ook over de enorme invloed die de Bilderberg-club inmiddels heeft en de gevolgen hiervan voor de wereldpolitiek. Daniel Estulin volgt het gedachtegoed van de Bilderberg-club en zijn streven naar een politiestaat, geleid door een wereldregering, bewaakt door een wereldleger, financieel gesteund door een wereldbank en bewoond door een bevolking die volledig gevolgd kan worden dankzij geimplanteerde microchips.