gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Focussen en je dromen

Focussen en je dromen

Auteur:
Eugene Gendlin

  • Nederlands
  • 228 pagina’s

  • Toorts B.V.

  • december 1991

  • Samenvatting
    De in dit boek beschreven methode om dromen te interpreteren is gebaseerd op de techniek van het ‘focussen’, die het onderwerp was van Eugene Gendlins vorige boek: Focussen (in vertaling verschenen bij De Toorts, 3e druk, 1989). Focussen is een psychologisch veranderingsproces dat bereikt wordt door te luisteren naar gevoelens die diep in het lichaam merkbaar zijn, maar waarvoor geen woorden bestaan. Deze techniek is bij uitstek geschikt om dromen te interpreteren, omdat aandacht wordt besteed aan de vage, vluchtige gevoelens die dromen doorgaans achterlaten. De lichamelijke reactie van de dromer op vragen naar de betekenis van de droom wordt als belangrijkste toetssteen voor de droomduiding beschouwd – een toetssteen die dus bij de dromer zelf ligt en die in wezen onafhankelijk is van enige bestaande theorie. De verschillende invalshoeken benaderen. In de hier uiteengezette lichamelijke benadering kunnen die tegenstrijdige theorieen alle worden geintegreerd.Focussen en werken met dromen door focussen is door iedereen te leren. Dit boek leidt de lezer aan de hand van duidelijke voorbeelden stap voor stap door dit leerproces. Gendlin heeft het direct vanuit zijn ervaring in zijn jarenlange praktijk geschreven; de voorbeelden zijn levendig en het vraag-en antwoordspel levert even verrassende als overtuigende wendingen bij het duiden op. De theoretische beschouwingen zijn apart in een appendix opgenomen, omdat die geen voorwaarde zijn om de methode te kunnen volgen.