gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Fortuna / 4 Latijnse grammatica / deel Leerboek

Auteur:
Charles Hupperts

  • Nederlands
  • 112 pagina’s

  • Eisma Edumedia bv

  • oktober 2006

  • Samenvatting
    Fortuna 4, Latijnse grammatica, is het laatste deel van de leergang. Het grammaticaboek bevat o.a. een weergave van de hoofdzaken van de morfologie en syntaxis en is bestemd voor de bovenbouw. De opzet van het boek is afgestemd op de lespraktijk en is dus zeer pragmatisch.InhoudFortuna 4 bevat de volgende onderdelen:- Het zelfstandig naamwoord- Het bijvoeglijk naamwoord (met comperativus, superlativus, bijwoord)- Voornaamwoorden- Telwoorden- Naamvallen- Het werkwoord (algemeen)- Het werkwoord: overzichten – Infinitivus, participium, gerundium, gerundivum- Conjunctivus- Vraagzinnen- Bijzinnen- Cevo-stamtijdenlijst- StijlfigurenWat de selectie van de grammaticale verschijnselen en de stamtijden betreft, gaat het boek uit van de CEVO-lijst van de grammaticale basiskennis. De voorbeelden bij grammaticale onderdelen zijn zoveel mogelijk ontleend aan de teksten uit Fortuna 3. Behalve een opzoekgrammatica, zal Fortuna 4 dan ook leer-grammatica zijn. Dat wil zeggen dat de leerlingen via ‘onthoud’- en ‘let op’-blokjes op bepaalde problemen worden gewezen en tips krijgen aangereikt.