gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Geschiedenis & Politiek

Zwaarden, paarden en ziektekiemen EBOOK

Zwaarden, paarden en ziektekiemen

Auteur:
Jared Diamond

 • Nederlands
 • 512 pagina’s

 • Unieboek | Het Spectrum

 • februari 2013

 • EPUB met digitaal watermerk
 • Samenvatting
  Waarom hebben de Australische aboriginals niet de wereld veroverd? Of de Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden? Wat is bepalend voor de ontwikkeling van volkeren? Zijn dat genetische verschillen of spelen andere oorzaken een rol?Jared Diamond toont op toegankelijke wijze aan dat volkeren zich verschillend hebben ontwikkeld als gevolg van klimatologische en bacteriologische factoren. Continue reading

  Geschiedenis van Nederland

  Geschiedenis van Nederland

  Auteur:
  Gerben Graddesz Hellinga

 • Nederlands
 • 192 pagina’s

 • Walburg Pers

 • november 2012

 • Samenvatting
  Geschiedenis leeft weer! De canon van onze vaderlandse geschiedenis is een feit. Deze geactualiseerde, definitieve versie van de canon vormt het fundament van de culturele bagage die elke Nederlander als vanzelfsprekend zou moeten hebben. In dit publieksboek passeren twintig eeuwen Lage Landen de revue aan de hand van 50 hoogtepunten, die samen vanaf 2008 de basis vormen van het nieuwe geschiedenisonderwijs – lange tijd een onderbelicht onderdeel van het lespakket. Continue reading

  ik schrijf u vanuit het Vel ‘d hiv

  ik schrijf u vanuit het Vel 'd hiv

  Auteur:
  Karen Taieb

 • Nederlands
 • 252 pagina’s

 • Karakter Uitgevers B.V.

 • september 2011

 • Samenvatting
  Het is 4 uur in de ochtend. Ze zijn ons komen halen. Ik zeg u vaarwel, ik heb spijt van alle pijn die ik u kon aandoen en alle problemen die ik u heb gebracht. Weet dat ik van u heb gehouden ofschoon ik het nooit aan u heb kunnen bewijzen. Mijn lieve vrienden, ik omhels u allen. Continue reading

  Communautaire geschiedenis van Belgie

  Auteur:
  Marc Platel

 • Nederlands
 • Davidsfonds

 • oktober 2010

 • Samenvatting
  Belgie, in 1830 een simpel land, is vandaag een haast onontwarbaar bestuurlijke kluwen. Moest dat zo nodig, die Gemeenschappen, dat Hoofdstedelijke Gewest, die decreten en wetten, die taalgrens en faciliteitengemeenten? Ja, oordeelt Marc Platel, de vorming van de communautaire staat was geen politieke gril. Continue reading

  Een spoor van vernieling

  Auteur:
  Tim Weiner

 • Nederlands
 • 720 pagina’s

 • Bezige Bij

 • Midprice

 • juli 2008

 • Samenvatting
  Een spoor van vernieling is het explosieve verhaal van zestig jaar falen. De beroemde en om zijn scherpe pen gevreesde New York Times journalist Tim Weiner doet in Een spoor van vernieling schokkende onthullingen over de incompetentie, corruptie en zwakte van de geheime dienst van het machtigste land ter wereld.De CIA heeft de laatste zestig jaar een uitstekende reputatie weten op te houden, in weerwil van haar miserabele staat van dienst. Continue reading

  Eeuwige schoonheid

  Eeuwige schoonheid

  Auteur:
  E.H. Gombrich

 • Nederlands
 • 688 pagina’s

 • Gaade

 • 20

 • maart 1996

 • Samenvatting
  Eeuwige schoonheid, inmiddels in 23 talen uitgegeven, geldt al 45 jaar als een van de meest complete inleidingen in de kunstgeschiedenis. De hele beeldende kunst- van de vroegste grottekeningen tot de experimentele kunst van vandaag- wordt besproken. De lezer krijgt een goed overzicht van de diverse perioden en stijlen in de architectuur, schilder- en beeldhouwkunst zonder door een veelheid aan details de hoofdlijnen uit het oog te verliezen. Continue reading

  Mao

  Mao

  Auteur:
  Jonathan Spence

 • Nederlands
 • 215 pagina’s

 • Balans

 • maart 2001

 • Samenvatting
  Mao Zedong, die ondanks moord en terreur door China’s bevolking als groot communistisch leider werd vereerd, gaf uiteindelijk de aanzet tot de grote veranderingen die het land van een achterlijke samenleving tot het China van vandaag hebben gemaakt. Jonathan Spence, bekroond historicus en auteur van een aantal boeken over het oude en nieuwe China, dringt door in de persoon, het leven en de politieke macht van de omstreden revolutionair.Jonathan Spence doceert Chinese Geschiedenis aan Yale University in de Verenigde Staten. Continue reading

  Staat Van Verzuiling

  Staat Van Verzuiling

  Auteur:
  Peter van Dam

 • Nederlands
 • 156 pagina’s

 • Wereldbibliotheek

 • juni 2011

 • Samenvatting
  Wie aan Nederlandse geschiedenis denkt, denkt aan verzuiling: katholicisme, protestantisme, liberalisme en socialisme. Vier stevige zuilen die samen een dak dragen waaronder alles vastligt. Historicus Peter van Dam laat zien dat dit beeld een misleidende mythe belichaamt. Continue reading

  Het Jaren 80 Boek

  Het Jaren 80 Boek

  Auteur:
  Paul Brood

 • Nederlands
 • 448 pagina’s

 • Uitgeverij WBOOKS

 • mei 2009

 • Samenvatting
  De jaren ’80 zullen velen zich herinneren als de tijd van de bezuinigingen van de kabinetten-Lubbers en van veel protest: tegen de kroning van koningin Beatrix in 1980 (‘geen woning, geen kroning’), tegen kernraketten, tegen kernenergie (na de ramp in Tsjernobyl). Continue reading

  Het verloren koninkrijk EBOOK

  Auteur:
  Els Witte

 • Nederlands
 • 496 pagina’s

 • WPG De Bezige Bij Antwerpen

 • mei 2014

 • EPUB met digitaal watermerk
 • Samenvatting
  Dit is het boek waar Els Witte jaren aan heeft gewerkt: een standaardwerk over een cruciale periode uit de geschiedenis van de Lage LandenNa een korte Belgische revolutie kwam erin oktober 1830 een einde aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Continue reading