gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Grip op processen in organisaties

Grip op processen in organisaties

Auteur:
G-J. Obers

  • Nederlands
  • 417 pagina’s

  • Haren Publishing

  • november 2008

  • Samenvatting
    Dit boek gaat over het analyseren, ontwerpen en inrichten van processen in organisaties . Het geeft concreet in stappenplannen wat je kunt doen als je processen in je organisatie wilt verbeteren en (her)ontwerpen. Daartoe worden ook de instrumenten en technieken aangereikt om dat te kunnen doen. Daarnaast wordt de achterliggende kennis behandeld die je nodig hebt om de stappen te kunnen uitvoeren en de instrumenten en technieken te kunnen toepassen. Het boek dringt door in het hart van de bedrijfsvoering; niet door te beschrijven wat het zou moeten of kunnen zijn, maar heel direct en praktisch hoe je dat aanpakt. De beschrijving van een procesontwerp richt zich op het ontwerp en inrichting van een proces. Indien het vraagstuk een grotere schaal krijgt en gaat over een groter aantal processen en procesketens dan is dat het vraagstuk van de `procesarchitectuur. De zienswijze en aanpak `vanuit het geheel van een organisatie(onderdeel) die daarbij hoort wordt beschreven in het boek Procesarchitectuur (verschijnt in 2009). Omdat de procesarchitectuur een belangrijke context is voor procesontwerp zullen we hiermee in het boek wel kennismaken. Het boek onderscheidt zich in de volgende opzichten: Het bevat een uitgebreide beschrijving met toelichting en voorbeelden van de stappen in een ontwerpproces en de daarin te hanteren criteria om een goed ontwerp te maken. Het gaat niet alleen in op de activiteiten in een proces maar ook de bijbehorende structuren van arbeid, informatievoorziening en IT, huisvesting en administratieve organisatie.. Het legt een relatie tussen het ontwerpen van een proces en de vervolgstappen bij de inrichting van een proces vanuit onder meer (agile) systeemontwikkeling en de inrichting van de arbeidsorganisatie vanuit P&O. Het behandelt hoofdlijnen van theoretische achtergrondkennis (in strategie, in logistiek, in sociotechniek, enzovoorts) die nodig zijn om een goed ontwerp te kunnen maken. Het boek bestaat uit drie delen, voorafgegaan door twee inleidende hoofdstukken, waarin het begrippenkader wordt geintroduceerd (hoofdstuk 1) en de hoofdlijnen van procesarchitectuur worden geschetst (hoofdstuk 2). Deel I gaat over het analyseren van problemen, waarbij vooral de procesanalyse uitgebreid is uitgewerkt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Deel II behandelt het procesontwerp. In de beschreven aanpak wordt voorafgaand eerst bepaald waarom, wat en hoe we zullen ontwerpen. Op basis van de proceseisen wordt een globaal ontwerp van het proces gemaakt. Tot slot behandelen we het ontwerpen van de procesbesturing. Deel III behandelt het inrichten van processen. Het begint met een algemeen hoofdstuk dat de samenhang aangeeft vanuit het procesontwerp en een methode aanreikt met behulp waarvan die samenhang kan worden gerealiseerd. Daarna worden in opeenvolgende hoofdstukken de relevante inrichtingsonderdelen uitgewerkt. We staan zo stil bij arbeidsorganisatie, informatievoorziening en IT, huisvesting en administratieve organisatie.