gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Het Anne Frank Huis

Het Anne Frank Huis

Auteur:
Jos van der Lans

  • Nederlands
  • 308 pagina’s

  • Uitgeverij Boom

  • april 2010

  • Samenvatting
    Het Anne Frank Huis is een symbool van moed en levenslust, maar ook van rassenhaat en uiterste onmenselijkheid. De geschiedenis ervan is even boeiend en veelbewogen als die van een mensenleven. een huis dat een biografie verdient – en heeft gekregen.Het had weinig gescheeld of het gebouw waarin het achterhuis zich bevindt, was gesloopt. Na de oorlog zou het jaren duren voordat het zich ontwikkelde tot het topmuseum zoals we het nu kennen. over deze geschiedenis gaat Het Anne Frank Huis. Een biografie.Jos van der Lans en Herman Vuijsje gaan in op vragen die met het huis verbonden zijn. Mag de Jodenvervolging worden vergeleken met xenofobie en vreemdelingenhaat in onze tijd? Hoe kan een overmaat aan ‘politieke correctheid’ worden vermeden? Het debat over deze kwesties wordt wereldwijd gevoerd. op de achtergrond spelen ook nog andere vragen. Het Anne Frank Huis is uitgegroeid tot een icoon waarvan een enorme kracht uitgaat. Maar ‘van wie’ is deze icoon eigenlijk? Wie kan zich met recht opwerpen als de erfgenaam van Annes nagedachtenis?