gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Het Hart Van Het Christelijk Geloof

Het Hart Van Het Christelijk Geloof

Auteur:
J.C Ryle

  • Nederlands
  • 172 pagina’s

  • Groen

  • Samenvatting
    Samengesteld en ingeleid door ds. A. Baars en ds. K. ten Klooster De hoofdstukken in dit boek vormen een selectie uit een van de werken van de Engelse theoloog J.C. Ryle, getiteld Old Paths. Thema’s van de hoofdstukken zijn kernwoorden uit het christelijk geloof, zoals zonden, vergeving, het Kruis en geloof. De stijl van Ryle is direct en duidelijk en spreekt ook nu nog aan. De opbouw is logisch en leidt telkens tot een heldere uiteenzetting van de leer. De inhoud getuigt van een zuivere toepassing en vertolking van de Schrift. J.C. Ryle (1816-1900) verwoordde binnen de Anglicaanse kerk op duidelijke wijze de gereformeerde leer. Hij had een grote kennis van de geschiedenis van de Kerk en was grondig thuis in de geschriften van de Puriteinen. Ds. A. Baars is christelijk gereformeerd predikant te Middelharnis. Ds. K. ten Klooster dient de hervormde kerk te Putten.