gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Het Verhaal Van Het Onbegrepen Kind

Het Verhaal Van Het Onbegrepen Kind

Auteur:
Jaqueline L.N. Hendriksen

  • Nederlands
  • 176 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • maart 2012

  • Samenvatting
    ‘Het verhaal van het onbegrepen kind’ gaat over gewone kinderen die op de een of andere manier ook ‘anders’ zijn. Kinderen die overal opvallen: op school, thuis en bij vriendjes of vriendinnetjes. Kinderen die anders denken, zich anders voelen en die zich ook anders gedragen. Het zijn kinderen over wie opvoeders zich zorgen maken. Zes gedragstypen Er worden zes kinderen beschreven, allemaal met een eigenschap die opvallend is en die vraagt om een specifieke aanpak. Zoals druk of onzeker gedag, langzaam of juist erg snel leren. De verhalen zijn geschreven vanuit het perspectief van het kind. Ze geven een beeld van kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar.Sluit aan bij ‘Het verhaal van het kind’ Het boek sluit aan bij de succesvolle uitgave ‘Het verhaal van het kind’, dat de algemene ontwikkeling vanuit het kind op een praktische en toegankelijke wijze presenteert.Uitgebreide kennis en informatie ‘Het verhaal van het onbegrepen kind’ daagt de lezer uit het kind te herkennen, te observeren en vooral een handelingswijze te zoeken die aansluit bij de vraag van het kind. Hiermee is het een verrijking voor zowel studenten als professionals uit het werkveld.