gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Ik versta onder liefde

Ik versta onder liefde

Auteur:
Huub Oosterhuis

  • Nederlands
  • 126 pagina’s

  • Uitgeverij Ten Have

  • februari 2011

  • Samenvatting
    ‘Ik versta onder liefde: de duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van hartstocht en hoofsheid, van bedachtzame eerbied en mededogen, waarmee mensen elkaar bejegenen. Ik versta onder liefde ook de wijsheid en de wetenschap, fantasie en volharding, waarmee de aarde wordt opgebouwd, steeds weer, tegen alle afbraak in.’Aldus Huub Oosterhuis in dit bevlogen essay, waarin al zijn grote inspiratiebronnen de revue passeren: de bijbel, Nietzsche (‘God is dood’), Marx, Johan Huizinga, en dichters als Marsman (‘bezield verband’) en Lucebert (‘Neem mijn lied als uw hart’).