gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Interculturele samenwerking in organisaties

Interculturele samenwerking in organisaties

Auteur:
H. Blom

  • Nederlands
  • 296 pagina’s

  • Coutinho

  • maart 2008

  • Samenvatting
    In de Nederlandse samenleving komen mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden elkaar tegen. Zij ontmoeten elkaar op het werk, in de tram en in de sportschool. Soms leven zij daadwerkelijk samen, vaak ook lijken ze langs elkaar heen te leven. En soms leiden vooroordelen, misverstanden en angst voor het onbekende tot spanningen. Dit heeft geresulteerd in een integratiedebat en een bezinning op de eigen identiteit.Interculturele samenwerking in organisaties beschrijft en analyseert deze verschijnselen vanuit de gedachte dat er juist voordeel te halen is uit culturele diversiteit. Er worden concrete technieken gepresenteerd waarmee (toekomstige) professionals hun vaardigheden om intercultureel samen te leven en werken kunnen verbeteren. Het gaat daarbij om de omgang met culturele dilemma’s in algemene zin, maar ook om meer specifiek vaardigheden zoals het implementeren van diversiteitsbeleid, het werken in divers samengestelde teams en intercultureel communiceren.De theorie en de technieken worden verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk van de hbo-opleiding en de stage- of beroepspraktijk. Verder bevat het boek reflectievragen, tussenvragen, voorbeelden en opdrachten aan het eind van elk hoofdstuk om de theorie uit het boek in praktijk te brengen.Dr. Herman Blom was hoofddocent aan de Hanzehogeschool Groningen en is nu trainer en docent aan de Fachhochschule Osnabruck.