gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Kastelen In Limburg

Kastelen In Limburg

Auteur:
Wim Hupperetz

  • Nederlands
  • 606 pagina’s

  • Matrijs

  • Samenvatting
    In Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800) worden van ruim 270 kastelen de bewoningsgeschiedenis en de bouwgeschiedenis beschreven. Vele prenten, foto’s en kaarten geven een beeld van de rijkdom aan gebouwen en geschiedenis van Limburg. De kasteelbeschrijvingen worden voorafgegaan door inleidende artikelen van deskundigen over de staatkundige geschiedenis van Limburg, de bouwkundige ontwikkeling van kastelen, de inrichting van kastelen en de ontwikkeling van tuinen en landschap rond de kastelen. Met dit ruim 500 pagina’s tellend gebonden boekwerk, dat voorzien is van vele kleur en zwart-wit illustraties, beschikt u over een prachtig standaardwerk over het kastelenerfgoed in Limburg.