gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Kruis & halve maan

Kruis & halve maan

Auteur:
Colin Chapman

  • Nederlands
  • 319 pagina’s

  • Buijten en Schipperheijn

  • mei 2000

  • Samenvatting
    Het kruis en de halve maan zijn symbolen van twee wereldgodsdiensten die al bijna 1500 jaar in een ongemakkelijke verhouding tot elkaar staan. In deze tijd zullen de meeste westerse christenen ooit in contact komen met moslims. Jezus’ oproep om onze naaste lief te hebben houdt tevens in dat we ons vooroordeel opzij zetten, en de sociale, culturele en godsdienstige barrieres overwinnen die ons belemmeren in een serieuze ontmoeting met moslims. ‘Kruis en halve maan’ is een zeer informatief en vooral heel praktisch boek. Hoofdstukken over bijvoorbeeld de islam in de hedendaagse wereld, moslimse vrouwen, de politieke uitdaging van de islam, discussie en dialoog met moslims en islamitisch volksgeloof, gaan vooraf aan diepgaande studies betreffende de fundamentele verschillen tussen christendom en islam. De auteur laat zich niet verleiden tot het geven van simpele of eenzijdige antwoorden op maatschappelijke en theologische vraagstukken, maar prikkelt de lezer om genuanceerd te denken.