gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Mijn Lijf Is Me Lief

Mijn Lijf Is Me Lief

Auteur:
Ank van Wageningen

  • Nederlands
  • 168 pagina’s

  • Kosmos-Z&K

  • september 2002

  • Samenvatting
    Het verwerken van negatieve ervaringen uit het verleden is een lange en moeilijke weg. Vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn, kunnen daar vele jaren later nog de last van ondervinden. Bijvoorbeeld op het gebied van lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit. Dat zijn geen gemakkelijke onderwerpen om over te praten als je misbruikt bent.Ank van Wageningen en Els Plooij schreven ‘Mijn lijf is me lief’ vanuit hun ervaring als hulpverleensters bij de Rutgers Stichting. Zij weten dat er behoefte is aan een boek over seksualiteit en seksualiteitsproblemen, zoals die vaak worden gevoeld door vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn. Wat te doen als je je lichaam ver weggestopt hebt, als je een aanraking door je partner of kind niet kunt velen, of als je wel seksueel aktief bent, maar op een manier die je niet gelukkig maakt?In heel veel van dergelijke situaties biedt ‘Mijn lijf is me lief’ hulp en steun. Het wil helpen het eigen lichaam opnieuw te ontdekken en de eigen seksualiteit een passende plaats te geven. ‘Je zult merken’, schrijven de auteurs, ‘dat je eigen lichaam je meer eigen gaat worden.’ Zij geven in dit boek veel informatie, zij tonen veel begrip voor ieders persoonlijke gevoelens, en bieden een reeks praktische oefeningen. Dit boek is vooral bestemd voor vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn, binnen of buiten het gezin, of daarmee bedreigd zijn; maar ook voor hun partners en voor hulpverleners. Voor hen allen biedt ‘Mijn lijf is me lief’ uitzicht op verandering.Deze derde editie van dit waardevolle boek is door de auteurs zorgvuldig herzien.