gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Mislukte Man

Mislukte Man

Auteur:
Jacob Slavenburg

  • Nederlands
  • 156 pagina’s

  • Walburg Pers

  • oktober 1996

  • Samenvatting
    “De vrouw is een mislukte man en bezit daarmee vergeleken een defecte en foutieve natuur. »ALBERTUS DE GROTE’Niets haalt de mannelijke geest zo van zijn hoogten naar beneden dan het liefkozen van een vrouw.AUGUSTINUS«De schoonheid van het lichaam zit slechts in de huid Als de man echter kon zien wat er onder de huid zit, zou de aanblik van de vrouw hem doen walgen… Als wij spuug of drek met geen vingertop willen aanraken, boe kunnen wij er dan naar verlangen deze zak vol drek te omhelzen?”ODO VAN CLUNYEen diepgewortelde vrouwenhaat en angst voor lustgevoelens gaan in het christendom hand in hand. Lang voor de heksenvervolgingen worden vrouwen gezien als inferieure wezens, als vertegenwoordigers van het kwaad. Ziet Jezus man en vrouw nog als gelijkwaardig, niet lang na hem verandert dat. De christelijke theologie wordt sterk beinvloed door de vrouwvijandige kerkvaders Hieronymus, Ambrosius en Augustinus,Iedere vorm van lust is uit den boze. Tot ver in de twintigste eeuw dient seksualiteit volgens de kerk maar een doel: voortplanting. De ‘daad’ is strikt voorbehouden aan gehuwden en moet in een nauwkeurig voorgeschreven houding worden bedreven.Waarop zijn vrouwenhaat en angst voor lust gebaseerd? Jacob Slavenburg, auteur van Valsheid in geschrifte, legt de wortels bloot van theologische misvattingen die ook nu nog diepe sporen nalaten.