gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Moderne Wiskunde / 1VWO D

  • Nederlands
  • 208 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • juli 2007

  • Samenvatting
    De 9e editie sluit perfect aan het op het nieuwe examenprogramma. Er is meer aandacht voor uitleg en oefening van algebraische vaardigheden. De leerstof is verdeeld in jaardelen: overzichtelijk voor de docent, voordelig voor de leerling. Vanaf 2007 biedt Moderne wiskunde aparte boeken voor wiskunde D. De boeken van klas 4 bevatten stof van elk leerdomein.