gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur

Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur

Auteur:
K.S. Cameron

  • Nederlands
  • 270 pagina’s

  • Academic Service

  • november 1999

  • Samenvatting
    Voor het succes van een onderneming is de organisatiecultuur een niet te onderschatten factor. Tegelijkertijd is die cultuur iets waarop men moeilijk greep krijgt en dat men niet zo makkelijk verandert. Des te belangrijker is het dat managers, organisatieadviseurs en onderzoekers inzicht krijgen in de organisatiecultuur en de middelen kennen om veranderingen soepel te laten verlopen.Dit boek schetst een theoretisch kader van verschillende typen organisatieculturen.Daarnaast biedt het een compleet instrumentarium voor het onderzoeken van zowel de eigen organisatiecultuur als de bekwaamheid van het management.In aansluiting hierop bevat het boek een uitgebreid praktisch gedeelte.Het boek is vooral nuttig voor (1) organisatieadviseurs en -veranderaars die organisaties en managers moeten helpen bij het doorvoeren van veranderingen en culturele zingeving; (2) docenten die hun studenten willen helpen inzicht te krijgen in zaken als organisatiecultuur, veranderingsprocessen en de kracht van diverse theoretische kaders voor de implementatie daarvan: en (3) managers die zoeken naar manieren om effectief leiding te geven aan cultuurveranderingen.”In “Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur” zetten managementdenkers Robert Quinn en Kim Cameron uitvoerig en zeer gedegen uiteen wat de kenmerken en de merites van de diverse culturen zijn en welke vorm van leiderschap het best bij elk van hen past.” — Avanta Magazine, maart 2000