gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Opvoeden Als Beroep

Auteur:
J.F.W. Kok

  • Nederlands
  • 235 pagina’s

  • Nelissen

  • juni 1998

  • Samenvatting
    Dit boek geert op elementaire wijze pedagogisch denken en waarnemen. Zo wordt het mogelijk om eenvoudige opvoedingsproblemen in het opvoedproces te hanteren en ernstige afwijkingen te onderkennen waardoor correcte verwijzing mogelijk wordt. Mensen die van opvoeden of het begeleiden van opvoeden hun beroep (gaan) maken, hebben behoefte aan scholing en bijscholing. Naast ervaring is theoretische kennis nodig om inzicht te verwerven in de dynamiek van opvoedprocessen, om de vragen die kinderen in hun gedrag demonstreren te kunnen ‘lezen’, om daarop aangepast een antwoord te zijn en creatief opvoedend te handelen. Aan de hand van praktijkvoorvallen, casussen en anekdotes wordt in dit boek uiteengezet wat opvoeden als proces inhoudt, welke problemen van alledaagse en van ernstige aard zich in een proces kunnen voordoen en hoe een opvoeder zich ten aanzien daarvan moet presenteren en kan handelen. In afzonderlijke hoofdstukken bespreekt de auteur de meest voorkomende typen van ernstige opvoedingsproblemen en de antwoorden om tot oplossingen te komen. Het gaat om kennis die in het speciaal onderwijs en voor de zorgverbreding op de basisschool onontbeerlijk is. Opvoeden als beroep moet geplaatst worden tussen het boekje voor ouders Wat is er toch met m’n kind en het theoretisch handboek Specifiek opvoeden. Het boek Opvoeden als beroep is bedoeld voor studerenden en werkers op MBO- en HBO-niveau, groepsopvoeders, leraren en studenten PABO.