gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Perspectieven op mens en opvoeding

Auteur:
W.A.J. Meijer

  • Nederlands
  • 140 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • januari 2001

  • Samenvatting
    Opvattingen over mens en opvoeding zijn veelsoortig en uiteenlopend. Het gaat immers om zeer complexe verschijnselen die wij bovendien vanuit bepaalde, historisch en subjectief beperkte perspectieven in beeld krijgen. Dit boek heeft daarom een exemplarische opzet: het bepreekt verschillende, vaak zelfs onderling strijdige visies op mens en opvoeding. Elke visie wordt aan de hand van concrete, herkenbare voorbeelden uiteengezet. In de vierde druk zijn twee nieuwe hoofdstukken opgenomen: een over het jonge kind en de cultuur, en een over opvoedend onderwijs en algemene vorming.