gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Psychiatrie in de verpleegkunde + CD-ROM

Psychiatrie in de verpleegkunde + CD-ROM

Auteur:
J.S. Nevid

  • Nederlands
  • Pearson Benelux B.V.

  • 6

  • juni 2008

  • Samenvatting
    Psychiatrie in de verpleegkunde is een uitgebreide inleiding in de psychiatrie vanuit een verpleegkundig perspectief. Het boek behandelt de oorzaken, symptomen en behandelingen van uiteenlopende psychische stoornissen zoals angst- en eetstoornissen, schizofrenie en depressie. Tevens gaat het boek in op verpleegkundige diagnoses en interventies bij psychiatrische patienten.Aan de hand van de dsm-iv-tr wordt de theoretische basis gelegd en worden op overzichtelijke wijze verschillende vormen van afwijkend gedrag behandeld. De theorie wordt ondersteund door persoonlijke verhalen van patienten met verschillende psychische aandoeningen. Daarnaast worden per hoofdstuk onderwerpen over eigentijdse problemen of onderzoeksgebieden gepresenteerd. Hierdoor leren studenten kritisch na te denken over psychiatrische kwesties.De bijgevoegde cd-rom bevat Engelstalig videomateriaal van patienten in gesprek met hun behandelaar. Deze cases sluiten naadloos aan op de behandelde stof. Tevens zijn op de bijbehorende website toetsvragen beschikbaar.Psychiatrie in de verpleegkunde is geschreven voor studenten verpleegkunde in het hoger onderwijs.Jeffrey S. Nevid is hoogleraar aan St. John University, Spencer A. Rathus doceert aan New York University en Beverly A. Greene is verbonden aan St. John University. Allen hebben meerdere publicaties op het gebied van psychologie en psychiatrie op hun naam staan. De bewerkers Erik Hoencamp en Judith Haffmans zijn beiden werkzaam bij de Parnassia Bavo Groep en de Universiteit Leiden. Auke Bos is verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede.