gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Religie & Esoterie

Brieven Van Bernadette

Brieven Van Bernadette

Auteur:
Patrick Chatelion Counet

 • Nederlands
 • 180 pagina’s

 • Adveniat Geloofseducatie B.V.

 • januari 2008

 • Samenvatting
  In 2008 is het 150 jaar geleden dat de verschijningen van Lourdes plaatsvonden. Bij die gelegenheid zijn de brieven van Bernadette voor het eerst in een Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen.De brieven zijn bijeengebracht, vertaald en van commentaar voorzien door Patrick Chatelion Counet. Continue reading

  De kracht van het NU

  De kracht van het NU

  Auteur:
  Eckhart Tolle

 • Nederlands
 • 192 pagina’s

 • AnkhHermes

 • oktober 2013

 • Samenvatting
  ‘De kracht van het Nu’ is het spirituele boek van het afgelopen decennium. Het beschrijft een boodschap die wereldwijd al miljoenen mensen bewuster heeft gemaakt. Want, we zijn ons denken niet. Eckhart Tolle nodigt je uit om jezelf van je verstand te bevrijden. Continue reading

  Spiritualiteit Voor De Tweede Levenshelft

  Auteur:
  Anselm Grun

 • Nederlands
 • 80 pagina’s

 • Uitgeverij Ten Have

 • februari 2004

 • Samenvatting
  Wie de tweede levenshelft ingaat, merkt dat de geestelijke en lichamelijke krachten afnemen. Voor mensen in deze levensfase schreef Anselm GrA?n een bemoedigend boek: hij daagt zijn lezers uit eerlijk naar zichzelf te kijken en nieuwe spirituele bronnen aan te boren. Continue reading

  Heel De Weg Naar De Hemel

  Auteur:
  E. Sherrill

 • Nederlands
 • 263 pagina’s

 • Gideon

 • juli 2005

 • Samenvatting
  De hemel… een plaats ergens daarboven, waar God re-geert? Een toestand van eeuwige gelukzaligheid voor verloste zielen? Kunnen we daar iets mee?De hemel, zegt Elizabeth Sherrill, is evenzeer een toestand, als een bestemming, als een weg. De middeleeuwse Catharina van Siena heeft dit samengevat in een kernachtige zin: ‘Heel de weg naar de hemel is de hemel, want hij (Jezus) heeft gezegd: Ik ben de Weg.’De hemel is een werkelijkheid buiten de waarneembare realiteit, waarvan we zo nu en dan een glimp opvangen. Continue reading

  Het Wezen Van Spiritualiteit

  Auteur:
  Roger Walsh

 • Nederlands
 • 315 pagina’s

 • Wereldbibliotheek

 • midprice

 • oktober 2008

 • Samenvatting
  In dit handboek voor spirituele ontwikkeling laat Roger Walsh zien dat er in leder mens kernkwaliteiten sluimeren, die hij zich bewust kan maken en verder kan uitbouwen. Daarbij baseert Walsh zich op spirituele leerstellingen en universele beginselen van diverse religies, die de mens al eeuwenlang hebben geinspireerd het beste in zichzelf naar boven te halen. Continue reading

  Yoga Doen En Begrijpen

  Yoga Doen En Begrijpen

  Auteur:
  Andre Van Lysebeth

 • Nederlands
 • 326 pagina’s

 • AnkhHermes

 • februari 1995

 • Samenvatting
  YOGA DOEN EN BEGRIJPENAndre van Lysebeth is er in dit boek in geslaagd de hatha-yoga begrijpelijk en uitvoerbaar te maken voor de westerse mens. Daartoe geeft hij zeer gedetailleerde beschrijvingen van belangrijke houdingen (asana’s), oefeningen en vooroefeningen. Continue reading

  Geloof je dat nu echt ?

  Geloof je dat nu echt ?

  Auteur:
  M.J. Kater

 • Nederlands
 • 187 pagina’s

 • Banier Bv

 • mei 2011

 • Samenvatting
  Het christelijk geloof roept in onze samenleving allerlei vragen en bezwaren op. Jezus kan toch nooit de enige weg tot God zijn? Hoe kan een liefdevolle en almachtige God zo veel lijden toestaan? Al die wonderen in de Bijbel zijn toch niet echt gebeurd?Christenen ervaren snel verlegenheid bij zulke vragen. Continue reading

  Johannes de ingewijde

  Auteur:
  Hans Stolp

 • Nederlands
 • 153 pagina’s

 • AnkhHermes

 • oktober 1999

 • Samenvatting
  Johannes, de apostel van de liefde, is ‘de geliefde leerling’ van Jezus. Samen met Maria Magdalena is hij het die het geheim van de Meester kent. De andere leerlingen verstaan slechts uiterlijk, maar Maria Magdalena en Johannes begrijpen met hun hart, zij weten. Continue reading

  Waar Heb Ik Dit Aan Verdiend

  Waar Heb Ik Dit Aan Verdiend

  Auteur:
  Anselm Grun

 • Nederlands
 • 135 pagina’s

 • Uitgeverij Ten Have

 • februari 2007

 • Samenvatting
  Waar heb ik dit aan verdiend? Die vraag stellen mensen zichzelf wanneer zij worden geconfronteerd met ziekten, dood of zelfs natuurrampen. Maar ook het verdriet van alledag, zoals het stuklopen van je relatie of het verlies van je werk, doet veel mensen wanhopig ‘Waarom treft dat mij?’ uitroepen. Continue reading

  De ervaring van het mysterie

  De ervaring van het mysterie

  Auteur:
  Tim Freke

 • Nederlands
 • 368 pagina’s

 • Altamira

 • maart 2014

 • Samenvatting
  In De ervaring van het mysterie neemt de Engelse filosoof Tim Freke de lezer mee op een ontdekkingsreis naar het mysterie dat leven heet en dat voortdurend bezig is zich te voltrekken. Wat is dit mysterie precies? Met behulp van uiteenlopende inspiratiebronnen als de kwantumfysica, de gnostiek, de Tao, meditatie, Walt Whitman, de Griekse mythologie, Carl Jung en Albert Einstein geeft Tim Freke antwoord op deze vraag en leert hij de lezer dit mysterie te doorgronden en te ervaren. Continue reading