gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Samengevat / Havo / deel Aardrijkskunde

Samengevat / Havo / deel Aardrijkskunde

Auteur:
H.J.C. Kasbergen

  • Nederlands
  • 142 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • juli 2008

  • Samenvatting
    Meer kans van slagen met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.