gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

School & Studie

Samen bouwen 2.0

Samen bouwen 2.0

Auteur:
Anjo Van Hout

 • Nederlands
 • 227 pagina’s

 • Boom Lemma uitgevers

 • oktober 2012

 • Samenvatting
  Van burgers wordt steeds vaker verwacht dat zij actief participeren in de samenleving, de regie in eigen hand nemen, hun netwerk inschakelen daar waar nodig en minder snel aankloppen bij de overheid voor ondersteuning. De burger wordt gestimuleerd tot meer zelfredzaamheid en zelfmanagement.De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt – vanuit de overheid – een context voor deze maatschappelijke participatie en actief burgerschap.Individuen en groepen met vragen en problemen worden niet lander als ‘klant’ gezien, maar als eigenaar van die vragen en problemen en vooral ook van de daarbij passende antwoorden en oplossingen.Wat betekent deze ontwikkeling voor de welzijnssector? Continue reading

  Over Marketing

  Auteur:
  Mirjam Broekhoff

 • Nederlands
 • 436 pagina’s

 • ThiemeMeulenhoff bv

 • maart 2004

 • Samenvatting
  Waarom is de ene organisatie succesvoller van de andere? Een eenvoudige vraag die de kern van marketing raakt. Een simpel antwoord is er niet. Er is nu wel een helder en zakelijk boek dat leert waarin dat succes nu precies zit: Over marketing.Over marketing is een uitgave voor de propedeuse van het hbo. Continue reading

  Pinkhof Geneeskundig Woordenboek

  Pinkhof Geneeskundig Woordenboek

  Auteur:
  J.J.E. van Everdingen

 • Nederlands
 • Bohn Stafleu van Loghum

 • september 2006

 • Samenvatting
  Het uitgebreidste verklarende medische woordenboek in Nederland behoeft nauwelijks toelichting. Voor de nieuwe, elfde druk zijn inhoud en uiterlijk grondig herzien door 130 medisch specialisten. Niet alleen zijn duizenden actuele medische begrippen toegevoegd (nu meer dan 47.000 trefwoorden), ook zijn ruim 250 aandoeningen voor het eerst tot in detail beschreven in zogenoemde profieltermen. Continue reading

  Wij zijn anonymous

  Wij zijn anonymous

  Auteur:
  Parmy Olson

 • Nederlands
 • 304 pagina’s

 • Boekerij

 • november 2012

 • Samenvatting
  In 2011 hackte een groep hackers die zichzelf Anonymous noemt de computersystemen van VISA, Mastercard en PayPal. Ze infiltreerden de netwerken van totalitaire regimes in Libie en Tunesie. Ze vielen ook de FBI, de CIA en de NAVO aan. Met andere woorden: zo anoniem en terughoudend als de leden van Anonymous zijn, zo brutaal en openbaar zijn hun acties. Continue reading

  Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf

  Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf

  Auteur:
  J.B. Huizink

 • Nederlands
 • Uitgeverij Kluwer BV

 • december 2011

 • Samenvatting
  Onze grotendeels nog uit 1838 stammende wetgeving is actueler dan ooit. In dit boek staan de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap centraal.

  De aarde heeft koorts

  Auteur:
  E. van Praag

 • Nederlands
 • 237 pagina’s

 • Uitgeverij Ten Have

 • december 2008

 • Samenvatting
  Met: Herman Wijffels, Irene van Lippe-Biesterfeld, Femke Halsema, Peter Senge, Joop Oude Lohuis, Rik Leemans, Jeroen van der Veer, Paul Ray De situatie waarin wij ons als mensheid bevinden lijkt wel op die van de koorddanser. Door de problemen in de wereld, de armoede, de energiecrisis en bovenal de klimaatverandering is onze toestand zeer hachelijk geworden. Continue reading

  Cross channel excellence

  Cross channel excellence

  Auteur:
  Mike Hoogveld

 • Nederlands
 • Adfo Groep

 • oktober 2012

 • Samenvatting
  Genomineerd voor de PIM marketing literatuurprijs!Leidinggevenden in marketing, sales en service krijgen het steeds moeilijker. Hun afdelingen weigeren om samen te werken. Terwijl de markt razendsnel verandert. Door de voortschrijdende digitalisering groeit het aantal communicatie- en distributiekanalen steeds verder. Continue reading

  Zakboek Toetsen En Beoordelen In Zorg En Welzijn

  Auteur:
  Nicolien van Halem

 • Nederlands
 • 80 pagina’s

 • Bohn Stafleu van Loghum

 • juli 2010

 • Samenvatting
  Medewerkers binnen zorg en welzijn, docenten en studenten, allen hebben belang bij goede examens en goede beoordelingen. Maar hoe realiseer je een kwalitatief goed examen en een goede beoordeling? Met dit zakboek willen de auteurs de beoordelaar in de dagelijkse praktijk van school en werk, een handzaam hulpmiddel aanreiken waarin de beoordelaar snel kan opzoeken of nalezen wat hij kan doen in verschillende situaties: wat hoort nu bij welke toetsvorm en wat betekent dat voor mijn rol als beoordelaar? Continue reading

  Materieel strafrecht

  Auteur:
  J. de Hullu

 • Nederlands
 • 585 pagina’s

 • Kluwer

 • juli 2009

 • Samenvatting
  Deze nieuwe, 4e druk van dit toonaangevende handboek over het materiele strafrecht geeft een volledig geactualiseerde beschrijving en analyse van de belangrijkste algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De invalshoek is daarbij het geldende hedendaagse Nederlandse strafrecht, zodat de nadruk ligt op wetgeving, rechtspraak en literatuur van de afgelopen decennia. Continue reading

  Zusje van mijn zusje EBOOK

  Auteur:
  Maya Lievegoed

 • Nederlands
 • 144 pagina’s

 • VBK Media

 • oktober 2009

 • EPUB met digitaal watermerk
 • Samenvatting
  Dit waargebeurde verhaal is geschreven vanuit herinneringen, brieven, verslagen, gesprekken, gedichten en fragmenten uit dagboeken. Het verhaal is een samensmelting met een rode draad: de twee zusjes. Psychische schade uit je vroegste kinderjaren – kom je daar ooit overheen? Continue reading