gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

School & Studie

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

Auteur:
Bernadette van Pampus

 • Nederlands
 • 292 pagina’s

 • Boom Lemma uitgevers

 • december 2009

 • Samenvatting
  Kwaliteitsmanagement besteedt aandacht aan de eisen die worden gesteld aan de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem en aan de eisen die worden gesteld aan de interne organisatie.Uiteindelijk bepaalt de klant of een organisatie kwaliteit levert, en zijn het de werknemers die de kwaliteit tot stand moeten brengen. Continue reading

  Belastingrecht In Hoofdlijnen

  Overige betrokkenen:
  P.M. van Schie

 • Nederlands
 • 412 pagina’s

 • Kluwer

 • juli 2007

 • Samenvatting
  Dit boek wil studenten een orientatie bieden bij het betreden van het gebied van het belastingrecht. Het geeft een overzicht van alle belastingen die door het Rijk, de provincies en de gemeenten in Nederland worden geheven. Dit maakt het ook een nuttige wegwijzer voor anderen die zich over de belastingheffing willen informeren. Continue reading

  Juridische methoden EBOOK

  Juridische methoden

  Auteur:
  H. Kloosterhuis

 • Nederlands
 • 223 pagina’s

 • Boom Uitgevers Den Haag

 • augustus 2013

 • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
 • Samenvatting
  Wie jurist wil worden, moet niet alleen kennis van het recht verwerven, maar ook juridische vaardigheden. Een centrale vaardigheid is het kunnen oplossen van een juridisch probleem een casus. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als systematische handleiding voor het oefenen met de methoden van casusoplossen. Continue reading

  Neurorevalidatie

  Neurorevalidatie

  Auteur:
  Ben van Cranenburgh

 • Nederlands
 • 448 pagina’s

 • Reed Business

 • juni 2013

 • Samenvatting
  ‘Neurorevalidatie, uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging’ is het sluitstuk van de vierdelige reeks ‘Toegepaste neurowetenschappen’.Neurorevalidatie gaat over herstel na hersenbeschadiging en de mogelijkheden dit door therapie of training te beinvloeden. Continue reading

  Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk

  Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk

  Auteur:
  A. Snellen

 • Nederlands
 • 416 pagina’s

 • Coutinho

 • maart 2007

 • Samenvatting
  Binnen het maatschappelijk werk bestaat vandaag de dag een enorme diversiteit aan methodische benaderingen. Dit getuigt van een continue poging om flexibele en aangepaste antwoorden te vinden op telkens ‘nieuwe’ problemen en clientgroepen. Maar dezelfde diversiteit kan ook tot onduidelijkheid en verwarring leiden. Continue reading

  Organisatie- en personeelsmanagement

  Organisatie- en personeelsmanagement

  Auteur:
  Jan-Willem Rengelink

 • Nederlands
 • 555 pagina’s

 • Concept uitgeefgroep

 • augustus 2011

 • Samenvatting
  De uitdaging van het prachtige vak humanresourcesmanagement is het in balans brengen en houden van de belangen van de organisatie en haar medewerkers. Wanneer het de leidinggevende, manager of HR-professional lukt om de medewerker optimaal te laten presteren, dan zal dit maximaal bijdragen aan de doelstelling van de organisatie.In Organisatie- en personeelsmanagement wordt duidelijk en stapsgewijs de link gelegd tussen organisatiemanagement en personeelsmanagement. Continue reading

  ASI ES / 1 / deel Sleutel

  ASI ES / 1 / deel Sleutel

  Auteur:
  Marja van der Linden

 • Nederlands
 • 92 pagina’s

 • Noordhoff Uitgevers B.V.

 • juni 2007

 • Samenvatting
  Asi es is een communicatieve leergang Spaans. De leergang kan voor diverse typen cursisten gebruikt worden vanaf de bovenbouw van het voortgezet onderwijs tot en met het volwassenen onderwijs. Asi es is sterk gericht op spreekvaardigheid. Continue reading

  Reizen met mijn rechter

  Redactie:
  Peter J. van Koppen

 • Nederlands
 • 1300 pagina’s

 • Kluwer

 • maart 2010

 • Samenvatting
  Het recht en het juridisch systeem proberen het gedrag van mensen te sturen. Dat wordt gedaan door ooggetuigen te ondervragen, van slachtoffers aangiften op te nemen, verdachten in voorlopige hechtenis te nemen, bewijsmiddelen te wegen en daders te straffen; om maar eens een paar onderwerpen te noemen. Continue reading