gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

School & Studie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie / Deel 2 / deel Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie / Deel 2 / deel Werkboek

Auteur:
P.H.C. Hintzen

 • Nederlands
 • Brinkman Uitgeverij

 • augustus 2013

 • Samenvatting
  Voor elke educatieve uitgave is een werkboek onontbeerlijk: de theorie in de vorm van een leerboek en zoveel mogelijk voorzien van voorbeelden, krijgt inhoud doordat de student met behulp van opgaven deze concreet kan maken. Herhaling, variatie en combinatie vormen de sleutelwoorden. Continue reading

  Trauma en trance

  Trauma en trance

  Auteur:
  M.G. Edelstien

 • Nederlands
 • 136 pagina’s

 • De Toorts

 • juli 1994

 • Samenvatting
  Met dit boek over de toepassing van hypnotherapie levert Edelstien een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze vorm van therapie, die sterk in de belangstelling staat. Het boek werd geschreven in de overtuiging dat hypnotische technieken, mits op een systematische wijze gebruikt, een verrijking kunnen vormen van de middelen die de therapeut tot zijn beschikking heeft. Continue reading

  Wenen Om Het Verloren Ik

  Wenen Om Het Verloren Ik

  Auteur:
  A.R.M. Polspoel

 • Nederlands
 • 223 pagina’s

 • Uitgeverij Ten Have

 • juni 2003

 • Samenvatting
  Als iemand sterft, sterft er ook iets in de nabestaanden. Met het verlies wordt een stuk uit hun eigen identiteit weggescheurd. En dan breekt het gevecht los tussen verstand en gevoel. Nabestaanden beseffen wel dat ze verder moeten, maar willen soms eigenlijk niet verder zonder die ander. Continue reading

  Getal en Ruimte / 2 Vwo A/C / deel Antwoordenboek

 • Nederlands
 • 29 pagina’s

 • Noordhoff Uitgevers B.V.

 • mei 2007

 • Samenvatting
  www.getalenruimte.epn.nlLEERBOEK WERKBOEK-I ANTWOORDEN UITWERKINGEN DOCENTENKITauteursL.A. ReichardS. RozemondJ.H. DijkhuisC.J. AdmiraalG.J. te VaarwerkJ.A. VerbeekG.de JongN.J.J.M BrokampH.J. HouwingR. de VroomeJ.D KuisF.ten KloosterF.G. van LeeuwenS.K.A. de WaalJ. Continue reading

  Basisstudie in het boekhouden / Opgaven

  Basisstudie in het boekhouden / Opgaven

  Auteur:
  M.H.A.F. Summeren

 • Nederlands
 • 332 pagina’s

 • Noordhoff Uitgevers B.V.

 • september 2009

 • Samenvatting
  Bij de theorie van basisstudie in het boekhouden hoort een opgavenboek met opgaven per hoofdstuk, 7 grote casussen en een aantal herhalingsopgaven. Een groot deel van de uitwerkingen uit het opgavenboek staat op de bijbehorende website.Met de Campuz Creditcard bij het boek kun je heel gericht voor een tentamen leren dankzij de handige toetsen met feedback op de bijbehorende website.  De nieuwe editie van het opgavenboek is op verschillende punten aangepast:- Na elk hoofdstuk kernbegrippen en herhalingsvragen – In de inleidingen van elk hoofdstuk staat duidelijk welke theorie in dat hoofdstuk besproken wordt- Er zijn integratiecasussen opgenomen, waardoor je beter de samenhang ziet tussen de verschillende onderwerpen – In de relevante hoofdstukken wordt een aansluiting met de geautomatiseerde boekhouding gemaakt- De hoofdstukken over de externe jaarrekening en de personenvennootschappen zijn aangepast aan de actuele wetgevingOp de website is ook een apart docentengedeelte, met daarop:- Docentenhandleiding- Leerdoelen- Uitwerkingen- Uitwerkingen van de cases- Herhalingsopgaven- Voorbeeldtentamens inclusief uitwerkingen

  Eutonie, houding, adem / Werkcahier

  Auteur:
  M. Frankort

 • Nederlands
 • 88 pagina’s

 • Boom Lemma uitgevers

 • augustus 2003

 • Samenvatting
  Dit cahier biedt kennis en achtergrondinformatie over de vaardigheden met betrekking tot eutonie, houding en adem. In inhoudelijke analyses wordt de uitvoering van de oefeningen stapsgewijs beschreven met daarbij de specifieke observatiepunten en correcties. Continue reading

  Kwaliteitszorg in de rechtspraktijk

  Kwaliteitszorg in de rechtspraktijk

  Auteur:
  H.B. Winter

 • Nederlands
 • 125 pagina’s

 • Noordhoff Uitgevers B.V.

 • juli 2009

 • Samenvatting
  Kwaliteitszorg in de Rechtspraktijk staat voor de manier waarop bestuurders, managers en – vooral ook – juridisch medewerkers bij bedrijven, overheidsorganisaties en non-profit instellingen de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Continue reading

  Een leraar van klasse

  Een leraar van klasse

  Auteur:
  B. Lagerwerf

 • Nederlands
 • 302 pagina’s

 • Boom Lemma uitgevers

 • mei 2006

 • Samenvatting
  Een inspiratiebron voor lerarenEen leraar van klasse biedt leraren in het voortgezet onderwijs steun bij hun dagelijks werk. De auteurs vertalen een schat aan onderwijskundige, didactische en pedagogische kennis naar de concrete onderwijspraktijk. Het boek biedt inspiratie voor allerlei onderwijscontexten, van traditionele scholen tot scholen die volop met vernieuwingen bezig zijn.Drie hoofdthema’s in het boek zijn: didactiek, orde houden en de relatie van de leraar met de klas. Continue reading

  Chirurgie

  Chirurgie

  Auteur:
  B.C. Vrouenraets

 • Nederlands
 • ThiemeMeulenhoff bv

 • mei 2013

 • Samenvatting
  Chirurgie bevat de nieuwste inzichten op het gebied van chirurgie en is een verdiepend leerboek dat aansluit bij Anatomie en fysiologie, Basisboek pathologie en Inwendige geneeskunde. Dit boek gaat over de verschillende heelkundige deelgebieden met hun ziektebeelden. Continue reading

  Bedrijfsadministratie MBA uitwerkingen

  Bedrijfsadministratie MBA uitwerkingen

  Auteur:
  Henk Fuchs

 • Nederlands
 • 292 pagina’s

 • Noordhoff Uitgevers B.V.

 • augustus 2013

 • Samenvatting
  De MBA-opleiding, zoals geexamineerd door de Associatie vanaf 2013, bestaat uit de volgende onderdelen. Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Belastingwetgeving en Financiele rapportage & Analyse. Voor al deze vakken biedt Noordhoff jou een compleet pakket om je optimaal voor te bereiden op de examens.Bedrijfsadministratie MBA (journaalposten) is gebaseerd op de nieuwe MBA-exameneisen van de Associatie. Continue reading