gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

School & Studie

Boekhouden geboekstaafd 2 / 2

Auteur:
Sarina van Vlimmeren

 • Nederlands
 • 569 pagina’s

 • Noordhoff Uitgevers B.V.

 • juni 2010

 • Samenvatting
  De zevende druk van Boekhouden geboekstaafd 2 is grondig herzien qua schrijfstijl. De teksten zijn vereenvoudigd zodat ze toegankelijker zijn. Verder zijn er meer Engelse termen toegevoegd zodat het boek beter aansluit op de gangbare Engelse en Amerikaanse vakliteratuur. Continue reading

  Bizarre wetenschap

  Bizarre wetenschap

  Auteur:
  Reto U. Schneider

 • Nederlands
 • 304 pagina’s

 • Elmar-Van Halewyck

 • april 2010

 • Samenvatting
  Bizarre wetenschapEen boek over knipogende lijken, vliegende schapen, gevoelloze theologiestudenten, een hond met twee koppen, schaamhaar dat op stap gaat… en talloze andere opzienbarende experimenten. Alles goed gedocumenteerd en met veel wonderlijke fotoOs ge•llustreerd. Continue reading

  Juridische onderzoeksvaardigheden

  Juridische onderzoeksvaardigheden

  Auteur:
  C.L. Hoogewerf

 • Nederlands
 • 114 pagina’s

 • Boom Juridische uitgevers

 • augustus 2012

 • Samenvatting
  Studenten hebben veelal geen idee hoe zij een onderzoek moeten starten, hoe zij dit moeten uitvoeren en hoe zij dit op papier moeten zetten. In dit boek worden deze stappen helder uitgelegd aan de hand van vele voorbeelden.Dit boek begint met een hoofdstuk over de theoretische achtergronden van het doen van onderzoek (hoofdstuk 1).In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksplan behandeld, de basis van het onderzoek, waarin studenten wordt geleerd welke onderdelen daarin aan de orde moeten worden gesteld. Continue reading

  Omzetbelasting

  Omzetbelasting

  Auteur:
  T.J. Kok

 • Nederlands
 • Boom fiscale uitgevers

 • februari 2013

 • Samenvatting
  De Boom Basics Fiscaal zijn bestemd voor studenten in het hoger onderwijs die een fiscale studie volgen, of die tijdens hun studie fiscale vakken volgen. De nadruk ligt op de verplichte vakken tijdens de bachelor. Boom Basics Fiscaal biedt studenten een snel maar compleet inzicht in de meest essentiële belastingwetten. Boom Basics Fiscaal: •puntsgewijze uitleg •kort en bondig •helder geformuleerd •schema’s •voorbeelden •compact •handzaam •betaalbaar

  Basisboek wiskunde

  Basisboek wiskunde

  Auteur:
  Rob Bosch

 • Nederlands
 • 304 pagina’s

 • Pearson Benelux B.V.

 • 2e Editie

 • mei 2009

 • Samenvatting
  Basisboek wiskunde legt de basis voor de wiskunde die op universiteiten en hogescholen gebruikt wordt bij studierichtingen in techniek, informatica, betavakken, economie, bedrijfskunde, medische vakken en aanverwante disciplines. Centraal staat het aanleren van die wiskundige vaardigheden die studenten in deze disciplines moeten beheersen: rekenvaardigheid, formulevaardigheid, werken met functies en grafieken en vaardigheid in differentieren en integreren. In deze nieuwe editie hebben de auteurs suggesties van gebruikers van de vorige editie van het boek verwerkt. Continue reading

  Stormachtig stil

  Stormachtig stil

  Auteur:
  Eveline van de Putte

 • Nederlands
 • 184 pagina’s

 • Xanten Uitgeverij

 • november 2013

 • Samenvatting
  In Stormachtig Stil vertellen 27 roze ouderen (homoseksuele mannen,lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders),van Nederlandse en niet Nederlandse komaf, openhartigover hun (liefdes)leven, hun stilzwijgen en angst omnog altijd niet geaccepteerd te worden.Deze unieke verzameling portretten is interessant voor eenbreed publiek, en inspirerend voor hulpverleners,verpleegkundigen en vrijwilligers in zorginstellingen.Stormachtig Stil is geen theoretische verhandeling,het laat de ouderen zelf aan het woord. Continue reading

  Autisme en Asperger-syndroom

  Auteur:
  S. Baron-Cohen

 • Nederlands
 • 191 pagina’s

 • Nieuwezijds B.V.

 • maart 2009

 • Samenvatting
  Simon Baron-Cohen is bekend van de Theory of Mind en zijn visie op autisme als een extreem mannelijk brein. Hij noemt autisme en Asperger-syndroom geen stoornissen maar condities, en legt de nadruk op de sterke kanten van mensen met autisme, zoals detailwaarneming, concentratie en systematiseren. Continue reading

  Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs

  Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs

  Auteur:
  S. Oskam

 • Nederlands
 • 318 pagina’s

 • Coutinho

 • juni 2008

 • Samenvatting
  In onze huidige samenleving is de Engelse taal prominenter aanwezig dan ooit. Ook kinderen komen er al veel mee in aanraking. Steeds meer mensen onderkennen dan ook hoe belangrijk het is dat kinderen goed les krijgen in Engels op de basisschool. Met Praktische didactiek voor Eibo leert de leraar (in opleiding) op een didactisch verantwoorde en creatieve manier Engels te geven aan kinderen in het primair onderwijs. Continue reading