gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

School & Studie

Laat maar zien

Laat maar zien

Auteur:
J. Van Onna

 • Nederlands
 • 348 pagina’s

 • Noordhoff Uitgevers B.V.

 • mei 2008

 • Samenvatting
  Laat maar zien gaat over beeldend onderwijs op de basisschool. Veel pabostudenten en docenten gebruiken het boek al een aantal jaren. Naar grote tevredenheid, zoals gebleken is uit recent gebruikersonderzoek. Op www.pabowijzer.nl staan handige toetsen met feedback, waardoor je heel gericht voor je tentamens kunt leren.In Laat maar zien staan de volgende onderwerpen:- Beelden en vormgeven- De plaats van beeldend onderwijs in de basisschool- Het inrichten van een beeldende leeromgeving – Didactische fasen van het onderwijsproces- Het ontwerpen en plannen van beeldend onderwijs in samenhang met andere leergebieden en cultuureducatie – De ontwikkeling van het beeldend vermogen van de verschillende leeftijdsgroepenErvaringen met het nieuwe opleiden zijn richtinggevend geweest bij de herziening. Continue reading

  De effectieve projectgroep

  Auteur:
  Klaas Schermer

 • Nederlands
 • 140 pagina’s

 • Noordhoff Uitgevers B.V.

 • november 2009

 • Samenvatting
  Studenten in het hoger onderwijs werken vaak in groepen of teams. Dat vraagt een groot aantal zeer uiteenlopende vaardigheden, die veel studenten zich nog niet eigen hebben gemaakt.’De effectieve projectgroep’ is een korte, overzichtelijke handreiking aan studenten die in een projectgroep of team gaan samenwerken. Continue reading

  Belastingrecht voor Bachelors en Masters / 2012/2013 / deel Werkboek

  Belastingrecht voor Bachelors en Masters / 2012/2013 / deel Werkboek

 • Nederlands
 • Convoy Uitgevers BV

 • juli 2012

 • Samenvatting
  Dit werkboek maakt deel uit van de studiemethode Belastingrecht voor Bachelors en Masters. Deze studiemethode is opgezet met de praktijk als uitgangspunt. Een zeer uitgebreid auteursteam, bestaande uit docenten van bijna alle hogescholen in Nederland, heeft deze studiemethode ontwikkeld. Zij kennen per slot van rekening het beste de eisen en wensen die het onderwijs aan een studieboek op dit terrein stelt. Continue reading

  Met Nieuwe Ogen

  Met Nieuwe Ogen

  Auteur:
  Martha van Endt

 • Nederlands
 • 188 pagina’s

 • Coutinho

 • juli 2003

 • Samenvatting
  leder mens is een unieke persoonlijkheid. Er bestaan dan ook niet alleen cultuurverschillen tussen mensen uit verschillende landen, maar ook tussen mensen met verschillende sociale achtergronden. Voor professionals werkzaam in de dienstverlening, de gezondheidszorg of het bedrijfsleven is het niet voldoende kennis te nemen van sociale en culturele verschillen. Continue reading