gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Vakbekwaam Onderwijzen

Auteur:
Brigitte Bongaards

  • Nederlands
  • 470 pagina’s

  • Wolters-Noordhoff

  • mei 2005

  • Samenvatting
    Bij een nieuw boek Vakbekwaam Onderwijzen krijg je nu ook Pabowijzer, de online studiehulp waarmee je gemakkelijk en slim studeert.Vakbekwaam Onderwijzen gaat over de dagelijks praktijk in het basisonderwijs. Het boek gaat onder meer in op het inrichten van een veilige en uitnodigende leeromgeving, verwerking van opdrachten, klassenmanagement, hanteren van regels en stimuleren van effectief leergedrag. Er komen vragen aan bod als: wat doe je de eerste schooldag, hoe vertel je ouders slecht nieuws en wat moet je doen bij ordeproblemen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen en studieopdrachten. Ook bevat het boek een uitgebreid register. Het boek wordt door pabo’s geroemd om de vele voorbeelden, anekdotes en praktijktips. Zelfredzaamheid, zelfstandig werken en samen werken worden steeds centraal gesteld. In deze derde druk is meer aandacht voor problemen van de grote stad, kenmerken van ‘zwarte scholen’, onderwijs aan kleuters en de specifieke situatie in de bovenbouw. Daarnaast is er een hoofdstuk toegevoegd over stagelopen en een hoofdstuk over de verschillende visies achter het bijzonder onderwijs, zoals Montessori en Dalton. Daarbij wordt uitgelegd wat de visie inhoudt en welke praktische gevolgen dat heeft. Op de bijbehorende cd-rom staan kant-en-klare formulieren, bijvoorbeeld voor het observeren van kinderen in de groep of voor het bijhouden van resultaten. In de docentenhandleiding staan extra opdrachten ter bespreking met studenten. Veel opdrachten kunnen ook gebruikt worden tijdens de stage als voorstudie of onderzoek. Met de Card bij het nieuwe boek krijg je toegang tot de vele extra’s van Pabowijzer: digitale toetsen met feedback, samenvattingen en nog veel meer.