gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Vrije Rituelen

Vrije Rituelen

Auteur:
Chr. Berkvens-Stevelinck

  • Nederlands
  • 105 pagina’s

  • Meinema

  • augustus 2007

  • Samenvatting
    Religieuze gemeenschappen hebben lange tijd het monopolie op rituelen gehad. Die tijd is voorbij. We leven in een geseculariseerde en multiculturele wereld, waar levensbeschouwingen elkaar ontmoeten en verrijken. In die wereld is er vraag naar interreligieuze en interbeschouwelijke vrije rituelen. Rituelen die voltrokken worden binnen zelfgekozen gemeenschappen: onder familie en vrienden. Dit boek is een praktische handreiking voor mensen die zelf op zoek zijn naar rituele vormen rond geboorte, levensverbintenis, uitvaart en rouw. Ook andere belangrijke momenten komen aan bod, zoals scheiding, emigratie, verzoening en afscheid voorafgaande aan euthanasie.